Header Ads Widget

SUNAYE 100 NA SAYYADA NANA FATIMA (A.S)

SUNAYEN 100 NA MAULATY SAYYIDA NANA
FADIMATUZ-ZAHRA'U(AS)

1 * Abida_*

2 *Aliema*

3 *Arradiyya*

4 *Alawiyya*

5 *Atika*

6 *Azeema*

7 *Azeeza*

8 *Amira*

9 *Aliyya*

10 *Batula*

11 *Baki'a*

12 *Baraka*

13 *Bintul rasul*

14 *Bidi'atu mustapha*

15 *Dayyiba*

16 *Dahira*

17 *Fatima*

18 *Farida*

19 *Fa'ika*

20 *Fa'iza*

21 *Fauziyya*

22 *Fadila*

23 *Fasiha*

24 *Husna*

25 *Hafiza*

26 *Halima*

27 *Hani'a*

28 *Hamida*

29 *Harira*
30 *Hakima*

31 *Hauraul insiyya*

32 *Iklima*

33 *Jamila*

34 *Kausara*

35 *Kuratu ainul rasul*

36 *Khairiyya*

37 *Latifa*

38 *Munira*

39 *Muhaddasa*

40 *Mardiyya*

41 *Makiya*

42 *Madaniyya*

43 *Mazluma*

44 *Mu'umina*

45 *Mubaraka*

46 *Muddahara*

47 *Mukarrima*

48 *Maimuna*.

49 *Ma'arufa*

50 *Mashkura*

51 *Muhsina*

52 *Mansura*

53 *Mujahida*

54 *Magsuba*

55 *Makhoura*

56 *Mubashshira*

57 *Nuriyya*

58 *Nabawiyya*

59 *Nakiya*
60 *Nabila*

61 *Najma*

62 *Na'ima*

63 *Nafisa*

64 *Qamariyya*

65 *Qayyuma*

66 *Radiya*

67 *Rahima*

68 *Ra'ufa*

69 *Rafi'a*

70 *Rahina*

71 *Rashida*

72 *Sajida*

73 *Siddika*

74 *Sabira*

75 *Shahida*

76 *Shafi'a*

77 *Salsabila*

78 *Sharifa*

79 *Safina*

80 *Salima*

81 *Saliha*

82 *Safwa*

83 *Sayyidatul nisa'il alamin*

84 *Tuhfatul fiddausi*

85 *Takiyya*

86 *Ummul khairi*

87 *Ummul Azhar*

88 *Ummu Abiha*

89 *Ummu aimana*
90 *Wasila*

91 *Walida*

92 *yasira*

93 *Zakiyya*

94 *Zahida*

95 *Zakira*

96 *zuhuriyya*

97 *zahara*

98 *Zunnura*

99 *zam-zamiya*

100 *zaliha*

Dan kaunarka/ki da Nana fadima as. Ku turawa yan
masoya sayyada as... Suma su Amfana jumaat
mubaraq

Post a Comment

0 Comments